08 januari 2022

Chris van den Berg lijsttrekker CDA Scherpenzeel

CDA Scherpenzeel gaat voor groen en woningen voor alle doelgroepen

Het CDA-afdeling Scherpenzeel ligt op schema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen! Tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering hebben de leden het verkiezingsprogramma vastgesteld. Dat bestaat uit 25 duidelijk geformuleerde doelen. Tijdens dezelfde vergadering is unaniem de kandidatenlijst vastgesteld.

Het CDA blijft in haar plannen vasthouden aan het standpunt dat er geen Zwarte Land2 moet komen. Het terrein moet groen blijven om het landschappelijke karakter van het dorp te behouden. Het is veel beter om juist het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Dát vergroot pas de werkgelegenheid!

Nieuwbouw dient vooral bestemd te zijn voor starters en senioren, zodat daardoor ook meer woningen voor gezinnen beschikbaar komen. Kwestie van doorschuiven. Bestaande voorzieningen zoals het zwembad en een bibliotheek moeten blijven en daarvoor mogen de belastingen niet verder verhoogd worden dan de inflatie! Ook in de afgelopen maanden pleitte het CDA er al voor, om geen 26% OZB-verhoging door te voeren.

Ruim op tijd voor de verkiezingen kan het CDA een kandidatenlijst overleggen met een mix van ervaring en jong aanstormend talent. Unaniem werd Chris van den Berg gekozen tot lijsttrekker bij de komende verkiezingen. De heer Van den Berg draait al jarenlang mee in de politiek. Met zijn opgedane kennis van politieke vraagstukken ook buiten Scherpenzeel, kan hij de belangen van het dorp prima behartigen. Op plaats twee staat een vertrouwd gezicht: Hein Dekker, al jaren raadslid. De derde plaats wordt ingenomen door een nieuwkomer: Niels Goes (24 jaar).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.