09 februari 2021

Duurzaamheid

Het CDA heeft vanaf haar begin, nu ruim 40 jaar geleden, duurzaamheid als een heel belangrijk beleidspunt voor de politiek beschouwd. Daarvoor heeft het CDA het begrip Rentmeesterschap als één van de vier basisuitgangspunten gekozen.

De opwarming van de aarde leidt in de toekomst tot meer en meer milieuproblemen.  Het uitsterven van diersoorten, een stijgende zeespiegel, grotere kans op overstromingen en op extreme droogte en langdurige hittegolven. Daardoor is het nog belangrijker om aan actieve duurzaamheidspolitiek te doen. Niet alleen op mondiaal en nationaal niveau, maar ook plaatselijk en in de privé-situatie.

Het CDA in Scherpenzeel nog niet zo lang geleden een motie ingediend, waarin de gemeente wordt gevraagd bij alle beleidsvoorstellen ook te kijken naar de duurzaamheidsaspecten. Deze motie is door de gehele gemeenteraad gesteund. De gemeente kijkt in het vervolg dus niet alleen maar naar financiële en juridisch consequenties, maar ook naar de impact op het milieu. Dat past heel goed bij de Toekomstvisie voor Scherpenzeel. We willen immers een groen dorp blijven?

Als CDA blijven we alert en zetten we ons in voor een groen en leefbaar dorp!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.