24 februari 2022

Duurzaamheid vast onderwerp in de gemeenteraad

Geen wethouder, TWAALF onderwerpen met al ZEVEN successen!
In de afgelopen vier jaar was het CDA de enige partij in de gemeenteraad die geen wethouder had. Dat betekent dat je het van goede argumenten moet hebben om wat te bereiken. Met een flink aantal onderwerpen is dat gelukt. Bij een aantal helaas (nog) niet. 

Wat hebben we bereikt?
Duurzaamheid vast onderwerp in de gemeenteraad

Bij raadsvoorstellen is het een goede gewoonte dat wordt bekeken of een voorstel voldoet aan juridische eisen, of het financieel haalbaar is en hoe de communicatie met de burgers gaat verlopen. Dankzij het CDA wordt nu bij alle raadsvoorstellen ook bekeken welke effect een voorstel heeft op duurzaamheid. Rentmeesterschap is overal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.