28 februari 2022

Evaluatie warmtetransitie

Geen wethouder, TWAALF onderwerpen met al ZEVEN successen!
In de afgelopen vier jaar was het CDA de enige partij in de gemeenteraad die geen wethouder had. Dat betekent dat je het van goede argumenten moet hebben om wat te bereiken. Met een flink aantal onderwerpen is dat gelukt. Bij een aantal helaas (nog) niet. 

Wat hebben we bereikt?
Evaluatie warmtetransitie

De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe duurzame energiebronnen gaan erg snel. Dat is een goede zaak, maar het is dan wel van belang om de vinger goed aan de pols te houden. Het college stelde voor om het gemeentelijke beleid eens per 5 jaar te evalueren. Dat vond het CDA veel te lang. Dankzij onze inbreng gaan we het nu eens per 3 jaar evalueren. Zo blijft het beleid actueel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.