04 maart 2022

Geen Zwarte Land II als industrieterrein

Geen wethouder, TWAALF onderwerpen met al ZEVEN successen!
In de afgelopen vier jaar was het CDA de enige partij in de gemeenteraad die geen wethouder had. Dat betekent dat je het van goede argumenten moet hebben om wat te bereiken. Met een flink aantal onderwerpen is dat gelukt. Bij een aantal helaas (nog) niet. 

Waar hebben we voor gepleit maar nog niet bereikt?
Geen Zwarte Land II als industrieterrein

De afgelopen vier jaar was het CDA de enige partij in de gemeenteraad die consequent tegen de plannen van het college voor een Zwarte Land II was. Op die mooie groene plek als entree voor ons dorp, met een historisch verleden, hoort geen grote industriedoos van 25.000 m² en 15 meter hoog te komen. Een bedrijf dat zo'n grote hal wil bouwen, moet volgens het CDA naar een groot regionaal industrieterrein verhuizen. Dat maakt met name het transport voor het bedrijf veel efficiënter en goedkoper en zorgt voor minder milieusoverlast. Door de verhuizing komt er ook veel ruimte vrij voor ons eigen Midden- en Kleinbedrijf. Dat is dus voor iedereen een win-winsituatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.