03 maart 2022

Gezonde gemeentefinanciën

Geen wethouder, TWAALF onderwerpen met al ZEVEN successen!
In de afgelopen vier jaar was het CDA de enige partij in de gemeenteraad die geen wethouder had. Dat betekent dat je het van goede argumenten moet hebben om wat te bereiken. Met een flink aantal onderwerpen is dat gelukt. Bij een aantal helaas (nog) niet. 

Wat hebben we bereikt?
Gezonde gemeentefinanciën

Diverse keren heeft het CDA bij de behandeling van een begroting of een financiële rapportage geconstateerd dat alleen dankzij allerlei trucjes de begroting op het oog geen negatief resultaat (verlies) opleverde. Het college heeft daar kennelijk naar geluisterd, want bij de laatste begroting zijn die foefjes achterwege gebleven. Alleen op zo'n manier kunnen we de financiën van onze zelfstandige gemeente gezond houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.