08 februari 2022

Langer aan het gas of windmolens

Stelling 3, dinsdag 8 februari

Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines 

Reactie CDA:
Vanuit de Rijksoverheid ligt er een duidelijke opdracht om in 2030 een groot deel van onze energiebehoefte op te wekken met fossielvrije brandstof. Dus geen kolen, aardgas of olie. Op de korte termijn komen daarvoor alleen zonne- en windenergie in aanmerking. Dat heeft onze gemeente ook met de andere gemeenten van de regio Foodvalley vastgelegd in de RES. En dan zijn windmolens voorlopig noodzakelijk, het liefst zoveel mogelijk langs de autowegen. Gezien de mogelijkheden die waterstof op wat langere termijn wellicht biedt, zou het verstandig kunnen zijn het bestaande gasnet intact te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.