09 maart 2022

Maximaal 500 woningen bouwen in 7 jaar

Geen wethouder, TWAALF onderwerpen met al ZEVEN successen!
In de afgelopen vier jaar was het CDA de enige partij in de gemeenteraad die geen wethouder had. Dat betekent dat je het van goede argumenten moet hebben om wat te bereiken. Met een flink aantal onderwerpen is dat gelukt. Bij een aantal helaas (nog) niet.

Waar hebben we voor gepleit maar nog niet bereikt?
Maximaal 500 woningen bouwen in 7 jaar

Het college van GBS en SGP wil de komende jaren maar liefst 1000 woningen bouwen. Terwijl er bij de inwoners van Scherpenzeel slechts behoefte is aan 250 woningen. Dat verschil vindt het CDA veel te groot. Bovendien wordt er dan veel te veel groen opgeofferd aan stenen. Dat gaat  ten koste van het groene karakter van ons mooie dorp. Het CDA pleit ervoor om jaarlijks 70 woningen te bouwen. Dat is in 7 jaar ongeveer 500 woningen. De helft voor de eigen inwoners en de andere helft voor mensen van buiten Scherpenzeel. Daarmee zitten we precies op het  landelijk gemiddelde per aantal inwoners en dragen wij ook onze verantwoordelijkheid jegens hen die al heel lang een woning zoeken. Dat is wel zo eerlijk. En ons dorp blijft groen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.