22 februari 2022

Betrek inwoners met een referendum

Stelling 5, dinsdag 22 februari

De gemeente Scherpenzeel moet vaker referenda organiseren om inwoners te betrekken bij belangrijke beslissingen over de toekomst van het dorp

Reactie CDA:
Als het om belangrijke beslissingen over de toekomst van het dorp gaat zijn referenda een uitstekend politiek middel. Het is van groot belang om de inwoners bij dergelijke keuzes te betrekken. De kunst is dan wel, om vooraf duidelijke en onbevooroordeelde informatie te verschaffen, waarbij voor- en tegenstanders gelijke mogelijkheden krijgen om hun standpunt naar voren te brengen. Daar ligt ook een belangrijke taak voor de pers. Ook is van belang dat er niet een platte simplistische ja-nee vraagstelling wordt geformuleerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.