18 september 2022

Samen lossen we de energiecrisis op

Het is nog maar een goed jaar geleden dat de gemeenteraad akkoord ging met de Regionale Energie Strategie (RES) van de Regio Foodvalley. Onderdelen waarvoor Scherpenzeel koos zijn onder andere een energiebesparing van 1% punt per jaar tot 2030, meer opwekken van zonne-energie en zo nodig het plaatsen van windmolens.

Inmiddels zijn we in Nederland en heel West-Europa geconfronteerd met een energiecrisis die zijn weerga niet kent. Ouderen onder ons herinneren zich nog de energiecrisis van 1973, met onder andere een autoloze zondag. Maar de crisis van vandaag, veroorzaakt door de brute oorlog van Rusland tegen Oekraïne, heeft een veel grotere impact. Maar liefst ruim 1,2 miljoen huishoudens dreigen in financiële problemen te komen door de uitzonderlijke stijging van de energierekening. Dat betreft dus zo’n 1 op de 6 Nederlanders. Vertaald naar Scherpenzeel gaat het dan om zo’n 750 gezinnen. En dan laat ik de bedrijven nog buiten beschouwing. Wie nu de tuinbouwsector als grote afnemer heeft, heeft een groot probleem.

Op het moment dat ik dit schrijf is het kabinet druk bezig oplossingen te bedenken om de ergste financiële pijn te verzachten. Maar dat is slechts een oplossing voor de korte termijn, die de oorzaken niet wegneemt. Een echte remedie komt er natuurlijk pas als we onze veel te grote afhankelijkheid van (Russisch) gas wegnemen. De opgave die voor ons ligt doet de maatregelen van onze RES verbleken.

In het verleden hebben we vaker aangetoond dat we grote problemen kunnen aanpakken door gezamenlijk de schouders er onder te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de afsluiting van de Zuiderzee en het Deltaplan. Daarmee hebben we een solide verdediging opgeworpen tegen de gigantische krachten van de zee. De kans op dijkdoorbraken en overstromingen is daardoor gelukkig veel en veel kleiner geworden.

Ik pleit ervoor dat we de huidige energiecrisis aangrijpen en ook gezamenlijk aanpakken. Ik doe vier concrete suggesties, voor maatregelen die we in Scherpenzeel kunnen nemen.

Allereerst: de gemeente en de ondernemers gaan snel om de tafel zitten en een actieplan ontwikkelen om op korte termijn veel meer zonne-energie op te wekken. Waarom lukt het tot nog toe niet en zijn er alleen drie pilots op dat gebied? Wat kan de gemeente bijdragen om tot snelle resultaten te komen?

Ten tweede: bij de verbouwing van de Breehoek gaat de gemeente het dak voorzien van zonnepanelen. Er komen binnenkort nieuwe zonnepanelen op de markt, die een fractie wegen van de huidige. En ze worden ook nog eens in Nederland zelf, dus niet in China geproduceerd.

Als derde: de gemeente gaat burgers helpen om hun woning te isoleren, via een gemeentelijk isolatieplan. Het doel is om uiterlijk in 2025 alle woningen geïsoleerd te hebben, tot minimaal energielabel B.

Tot slot: het Zwarteland II gaat volkomen energieneutraal worden. Het liefst zou het zelfs per saldo energie moeten opwekken, die aan andere bedrijven en burgers geleverd kan worden. Bijvoorbeeld via een energie-coöperatie.

Een kansloze droom? We hebben als dorp vaker getoond dat we samen veel kunnen bereiken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.