28 januari 2022

Vijf speerpunten uit het verkiezingsprogramma

  • Behoud bestaande voorzieningen en culturele activiteiten: zoals een volwaardige bibliotheek (dus niet alleen een boeken-afhaalpunt), zwembad, Breehoek, sportvelden.
  • Geen Zwarte Land II: dit terrein blijft groen.
  • Herontwikkeling  Zwarte Land I t.b.v. het eigen Midden- en Kleinbedrijf.
  • Meer nieuwbouw voor starters en senioren, dan komen er ook meer woningen voor gezinnen beschikbaar.
  • OZB-verhogingen niet hoger dan inflatie: dus niet jaarlijks met 6% verhogen.

Lees ook ons volledige verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.