12 februari 2022

Waar staat het CDA voor!

Het CDA is het is vanaf het prille begin oneens geweest met de plannen rondom 't Zwarte Land II.  Ons standpunt is en blijft, geen 't Zwarte Land II. 

Een ander heikel punt binnen onze Scherpenzeelse samenleving is de alsmaar hoger wordende belastingen. Het college zadelt ons op met een maximale OZB-verhoging. Het CDA is het hier niet mee eens. Wij hebben constant gepleit voor geen 26% OZB-verhoging. De belastingen mogen de inflatie zeker niet overstijgen.

Als Scherpenzelers zijn we trots op onze voorzieningen. Dat hebben we bereikt door er met z'n allen keihard voor te knokken. Daarop willen we niet inboeten. Bestaande voorzieningen, zoals het zwembad en de bibliotheek moeten blijven.

De woningnood is groot, dat geldt ook voor Scherpenzeel. Het CDA pleit voor doorschuiven. Kortom nieuwbouw dient vooral bestemd te zijn voor starters en senioren.

Bovenstaande punten zijn een korte greep uit ons verkiezingsprogramma. Is uw interesse gewekt? Lees dan ons volledig verkiezingsprogramma en maak op 14, 15 of 16 maart de juiste keuze voor Scherpenzeel, wij hebben er alle vertrouwen in!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.