02 maart 2022

Windmolens

Geen wethouder, TWAALF onderwerpen met al ZEVEN successen!
In de afgelopen vier jaar was het CDA de enige partij in de gemeenteraad die geen wethouder had. Dat betekent dat je het van goede argumenten moet hebben om wat te bereiken. Met een flink aantal onderwerpen is dat gelukt. Bij een aantal helaas (nog) niet. 

Wat hebben we bereikt?
Windmolens

Het CDA plaatst windmolens bij voorkeur langs de autowegen. (Zie ook het artikel Zon en Windenergiedag van 26 februari) Maar het is niet uit te sluiten dat er toch windmolens in het open veld nodig zullen zijn. Anders wordt de doelstelling van CO-2-neutrale energieopwekking niet gehaald. Het CDA heeft in een hoorzitting de suggestie gedaan om er dan voor te zorgen dat de windmolens voldoen aan de strengste bepalingen voor de veiligheid van de burgers en zo min mogelijk overlast bezorgen. Deze bepalingen zijn door het TNO geformuleerd. Dat heeft erin geresulteerd dat eventueel te plaatsen windmolens in de gemeente Scherpenzeel een afstand van minimaal 10x de nokhoogte moeten hebben tot de dichtstbijzijnde bebouwing. Voor een windmolen van 200 meter hoog, betekent dat dus minimaal 2 km afstand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.