De Fractie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft het CDA in West Maas en Waal één raadszetel gehaald. Deze wordt bezet door Frans van Gelder. Aangevuld met fractievolgers Gaby Lamers en Riky Schellekens vormen zij de CDA-fractie. Om de taak als raadslid (of als fractievolger) goed uit te kunnen voeren vindt er in de fractie overleg voorbereiding en afstemming plaats, over besluiten die in de gemeenteraad genomen moeten worden. De fractie onderhoudt de dagelijkse contacten met burgers ondernemers of maatschappelijke instellingen die betrokken zijn bij het gemeentelijk beleid.

De fractie bestaat thans uit:

Het Bestuur

De afdelingen van Druten en West Maas & Waal hebben op 31 mei 2017  ingestemd met het functioneren van een koepelbestuur. Dit bestuur is samengesteld uit leden van beide afdelingen en zal als zodanig verantwoordelijk zijn voor het organisatorisch / partijpolitiek functioneren van beide afdelingen. Dit bestuur onderhoudt de contacten met het provinciale en landelijke CDA en regelt de dagelijkse gang van zaken voor wat betreft de algemene zaken. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de formele procedures rondom  de gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur bestaat thans uit:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.