Zoeken

Groningen

Naar CDA.nl

Groningen

Contact

CDA Gemeenteraadsfractie Groningen

Grote Markt 1
9712 HN Groningen
050 312 32 62
cda@raad.groningen.nl 

CDA bestuur Groningen Stad

Secretariaat:
Ambonstraat 25A
9715HB Groningen
cda.groningen.stad@gmail.com 

Op naar de meest toegankelijke stad

Agenda

Geen gebeurtenissen gevonden

Graag actief meedenken met het CDA?

Het CDA Groningen kent veel actieve en betrokken leden, die zich graag willen inzetten voor Stad. Voor deze leden is er Stad en Land. Dit nieuwe initiatief geeft leden de mogelijkheid zich met politieke thema’s bezig te houden. 

Aan de hand van door de leden opgeworpen vragen, ideeën en plannen worden op de Algemene Ledenvergadering groepjes gevormd met mensen die zich met dat onderwerp bezig willen houden. Iedere groep gaat vervolgens aan de slag en formuleert zelf de precieze vraagstelling en doelstelling. De bevindingen van de groep worden op de volgende ALV gepresenteerd. Hierna zit de taak van de groep erop en kunnen aan de hand van nieuwe ideeën en vragen nieuwe groepen worden gevormd.

Inmiddels zijn twee groepen enthousiast aan de slag gegaan.

Zorg en de gemeente: De overheveling van de zorg naar de gemeente is zeer actueel thema. Dit groepje houdt de vinger aan de pols.

Waarden van het CDA: Een zoektocht naar nieuwe en klassieke waarden binnen de christen-democratie. Hoe kunnen we deze herkenbaar naar buiten brengen?

Voor informatie over “Stad en Land” kunt u terecht bij:

Rix Groenboom (rix@home.nl) en Chris Hoekstra (hoekstra_chris@hotmail.com)

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA