Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving. In een dienstbare overheid die ondersteunt waar nodig en wegblijft waar bemoeienis achterwege kan blijven. Wij zetten ons in voor een Groningen waar het gaat om elkaar en niet het eigenbelang.

Meer woningen voor starters, gezinnen en ouderen

Onze woningmarkt piept en kraakt. Voor grote groepen Groningers zijn woningen onbetaalbaar aan het worden. Van koopwoningen tot huurwoningen stijgen de prijzen en lopen de tekorten op. Nu kan de periode tussen plan en oplevering nog jaren duren. Met een minder omvangrijk vergunningsproces willen we de nieuwbouw van en de ombouw naar woningen versnellen. Daarnaast pleiten we voor een grote studentencampus op Zernike, nieuwbouw in de dorpen, ouderenhofjes en de aanpak van huisjesmelkers en krakers.

Met een minder omvangrijk vergunningsproces willen we de nieuwbouw van en de ombouw naar woningen versnellen.

Betrouwbare overheid

De invoering van het betaald parkeren, verdwijnen van de drafsport, Lageland Polder, Skaeve Huse, Aduarderdiepsterweg en de Gerrit Krolbrug. Stuk voor stuk onderwerpen waar het college zich niet van zijn beste kant heeft laten zien. Het CDA wil dat inwoners weer kunnen vertrouwen op de overheid. Dat de gemeente zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. 

Veilige samenleving

Eén op de zeven Groningers voelt zich regelmatig onveilig dichtbij huis. We kiezen daarom voor meer blauw op straat. Een aanpak van de groei van seksuele intimidatie en seksuele uitbuiting aan. En het terug dringen van het wapenbezit onder jongeren. Ook wil het CDA dat de politie meer middelen tot zijn beschikking krijgt, zoals cameratoezicht, preventief fouilleren en bodycams.

Ook wil het CDA dat de politie meer middelen tot zijn beschikking krijgt

Gratis verenigingssport voor de jeugd

Om de groei van zorgkosten op langere termijn te beperken is het belangrijk om een impuls te geven aan de Groninger gezondheid. Sporten moet voor nieuwe generaties net zo gewoon en publiek toegankelijk worden als onderwijs. Daarom willen wij Groningse kinderen tot achttien jaar gratis toegang geven tot verenigingssporten.

Aanpakken eenzaamheid

Op ons initiatief is er een pilot gestart met lief en leedstraten. Hierbij krijgen vrijwilligers in buurten geld van de gemeente om op kleine schaal eenzaamheid te bestrijden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren en zieke buren een bloemetje te brengen. Wij willen dit breder uitrollen binnen onze gemeente. Daarnaast willen we regelmatige huisbezoeken voor vijfenzeventigplussers tot stand brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.