ANBI-status

De CDA Fractie Groningen beschikt over een ANBI-verklaring. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat de CDA Fractie beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat eventuele giften van leden en bijdrages van fractieleden door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar. 

Een ANBI heeft ook een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u meer informatie over de STICHTING FRAKTIEBEGELEIDING CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL en de benodigde gegevens voor de verantwoording en transparantie van deze ANBI.

Contactgegevens

Grote Markt 1
9712 HN Groningen
06-33104714 (ook te bereiken via WhatsApp)
[email protected] 

RSIN: 98.80.628

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Jalt de Haan

Penningmeester: Etkin Armut

Beleidsplan

Bekijk hier ons: verkiezingsprogramma 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De stichting krijgt jaarlijks een budget van de gemeente ter ondersteuning van fracties.
Daarnaast is de stichting afhankelijk van giften.

Met de bijdrage van de gemeente betalen we o.a. de fractiemedewerkers, automatisering, publiciteit en kantoorbenodigdheden.

Het geld blijft op de zakelijke rekening van de Stichting staan. Er wordt dus niet belegd o.i.d. .

De stichting stuurt periodiek een verantwoording van de uitgaven naar de gemeente.

Eens per jaar berekent de gemeente aan de hand van de verantwoordingsrapporten hoeveel geld we weer moeten terugstorten. In principe is dat alles wat we niet hebben uitgegeven van het bedrag dat we van de gemeente hebben gekregen.

Fractiegelden

De Stichting ontvangt van de Gemeente Groningen fractiegelden in lijn met de toepasselijke verordeningen van de Gemeente Groningen.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting verrichten hun werk onbezoldigd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.