ANBI-status

De CDA Fractie Groningen beschikt over een ANBI-verklaring. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat de CDA Fractie beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat eventuele giften van leden en bijdrages van fractieleden door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar. 

Een ANBI heeft ook een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u meer informatie over de STICHTING FRAKTIEBEGELEIDING CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL en de benodigde gegevens voor de verantwoording en transparantie van deze ANBI. 

Algemene informatie

Stichting Fraktiebegeleiding Chris- ten Democratisch Appel
RSIN: 98.80.628


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.