03 juli 2019

CDA en VVD uiten zorgen over tekort aan sporthallen voor gymlessen

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de VVD uiten hun zorgen over het tekort aan sporthallen voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Meerdere scholen in de stad trekken aan de bel, omdat niet alle klassen voldoende gymlessen kunnen krijgen. Daarom vinden de partijen dat het gemeentebestuur extra maatregelen moet nemen om dit probleem tegen te gaan.

In het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-raad is afgesproken dat scholen vanaf 2017 minimaal twee uren per week bewegingsonderwijs aanbieden en waar mogelijk streven naar 3 uur per week. Door het tekort aan sporthallen komen veel scholen niet eens aan deze minimale 2 uur gym. CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens betreurt dit. 'Steeds meer kinderen hebben last van obesitas. Daarnaast heeft voldoende beweging een positief effect op de leerresultaten van kinderen. Daarom is het belangrijk om in de vraag naar voldoende sporthallen te voorzien.', aldus Ubbens. 

Ook VVD-raadslid Jasper Boter is ontstemd over het tekort aan sporthallen. 'Het college geeft aan dat er meer geld beschikbaar wordt gesteld voor onderwijshuisvesting. We hopen dat het college bereid is om een deel van het geld te besteden aan het tekort om zo weer aan hun verantwoordelijkheid te voldoen.', aldus Boter.

De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld in de hoop dat de gemeente extra maatregelen wil nemen om de tekorten op te lossen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.