07 september 2022

CDA geschokt door rioolwateronderzoek drugs, actie nodig

Vandaag zijn de resultaten van het rioolwateronderzoek gepubliceerd dat KWR in opdracht van de Gemeente Groningen en op voorstel het CDA heeft uitgevoerd. Met dit rioolwateronderzoek is het drugsgebruik in de gemeente Groningen in kaart gebracht. Deze drugsresten in het rioolwater geven in navolging van andere gemeenten een representatief beeld van de drugsconsumptie in deze gemeente.

Fractievoorzitter Jalt de Haan: “Het CDA Groningen heeft dit jaarlijks terugkerende rioolwateronderzoek verzocht omdat we het drugsgebruik, de drugshandel en alle negatieve effecten die dat met zich meebrengt de afgelopen jaren zagen stijgen. Deze vermoedens zijn niet alleen bevestigd maar in negatieve zin behoorlijk overtroffen. De resultaten van dit rapport zijn werkelijk schokkend.”

Het onderzoek van KWR toont aan dat in Groningen sprake is van zeer fors cocaïne, 3- en 4- MMC en cannabisgebruik. Zo wijst het onderzoek bijvoorbeeld uit dat in de gemeente dagelijks 83 lijntjes pure cocaïne en 172 joints per 1000 inwoners worden gebruikt, dit betekent dat Groningen tot de top-steden behoord als het om drugsgebruik gaat. Ook constateert het onderzoek dat de omvang van de financiële drugmarkt immens is, zo is heeft alleen de Groningse cocaïnemarkt al een jaarlijkse waarde van rond de achttien miljoen.

“Dit onderzoek toont onomwonden aan dat we kampen met een groot drugsprobleem in onze gemeente. Groningen is een enorme afzetmarkt voor (hard)drugs geworden en het drugsgebruik is buitensporig. We kunnen het niet veroorloven om hier gelaten of naïef op te reageren. We hebben nu actie nodig om de normalisering van drugsgebruik de nek om te draaien.”

Het CDA Groningen wil dat het college van Burgemeester & Wethouders met vergaande ingrepen komt en werkt tegelijkertijd zelf aan ingrijpende voorstellen om het excessieve drugsgebruik in de gemeente Groningen te bestrijden.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.