25 februari 2023

CDA: Kunnen Buurtgezinnen ook in Groningen ouders ondersteunen?

De Groningse CDA-fractie stelt vragen aan het stadsbestuur over maatschappelijk initiatief Buurtgezinnen. Dit initiatief ondersteunt overbelaste gezinnen door hen te koppelen aan een steungezin in de buurt. De CDA-fractie wil weten of dit project ook in Groningen kan worden opgezet.

Buurtgezinnen is een concept waarbij gezinnen worden gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Het steungezin biedt extra aandacht en liefde aan de kinderen en ontlast de ouders, met als doel te voorkomen dat problemen verergeren en kinderen er de dupe van worden. Buurtgezinnen wordt begeleid door een coördinator die de matches tussen gezinnen maakt en de veiligheid en pedagogische kwaliteit bewaakt.

Fractievoorzitter Jalt de Haan: "Als CDA vinden wij het belangrijk dat ouders zich gesteund voelen in de verantwoordelijkheden die zij hebben als opvoeders. In een steeds individuelere samenleving is het van groot belang dat we elkaar kunnen helpen. Gelukkig zijn er veel opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren en vrienden die gezinnen ondersteunen, maar helaas is dit niet voor iedereen het geval’.

Buurtgezinnen is een concept dat in veel andere gemeenten succesvol is gebleken. ‘Daarom vragen wij het college om te kijken naar de mogelijkheden om Buurtgezinnen ook in Groningen op te zetten. Dat zal dan vooral gaan om een coördinerende en aanjagende rol’, aldus de Haan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.