Kopie van Kopie van  Socials CDA Groningen - Design 3 zinnen
20 juli 2023

Groningse oppositiepartijen willen alsnog marathon in 2024

Bijna de voltallige oppositie diende onder aanvoering van het CDA vanochtend schriftelijke vragen in over het besluit van de gemeente om niet langer mee te werken aan het organiseren van een marathon in de stad. De gemeente heeft ondanks eerdere financiële steun en medewerking een streep gezet door het plan om een marathon plaats te laten vinden op 8 september 2024. De gemeente geeft als reden dat er verschillende risico’s zijn verbonden aan het laten plaatsvinden in 2024. Dit tot grote verbazing van de organisator, die aangeeft dat dit tijdens de vele voorbereidende gesprekken nooit ter sprake is gekomen.

 

De organisator laat weten dat zij, ondanks meerdere pogingen hiertoe, geen inzage krijgt in de gesprekken die hebben plaatsgevonden en ook op andere manieren geen duidelijkheid over de totstandkoming van het besluit krijgt. De oppositiefracties uiten hun teleurstelling over de gang van zaken en zijn benieuwd hoe het besluit om een streep door 2024 te zetten tot stand is gekomen. “Een Groningse marathon zou een ontzettend mooi evenement kunnen zijn, het is niet voor niks dat de gemeente al anderhalf jaar in gesprek was met de organisator”, aldus CDA-raadslid Etkin Armut. “We snappen daarom ook niet dat aan die gesprekken zo’n abrupt einde lijkt te zijn gekomen.”

 

De fracties zijn benieuwd op welke manier de communicatie richting de organisator is verlopen. “Als je in zo’n ver gevorderd stadium van overleg bent is het van belang dat je als gemeente helder communiceert, juist ook als je besluit negatieve gevolgen heeft voor de organisatie”, stelt Armut. De fracties van CDA, VVD, D66, Stadspartij 100% voor Groningen, Student en Stad en Partij voor het Noorden vragen het college of zij alsnog met de organisator en andere betrokken partijen als de provincie, Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid om tafel wil gaan. “Wij hopen dat het boek nog niet volledig is gesloten en het alsnog mogelijk is tot een oplossing te komen voor 2024,” besluit Armut.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.