29 maart 2023

Het CDA stelt vragen over volks- en voedseltuinen in de gemeente

De Groningse CDA-fractie heeft vragen gesteld aan het college over volks- en voedseltuinen in de gemeente.

Deze week verscheen er op OOGTV een artikel over de volks- en voedseltuinen in Groningen. Hierin wordt aangegeven dat bijvoorbeeld tuinvereniging het Noorden en tuinvereniging Diverdoetsie wachtlijsten kennen. Ook wordt er aangegeven dat volks- en voedseltuinen aan populariteit winnen. Een van de mogelijke oplossingen ligt er volgens betrokkenen in om binnen planvorming van nieuwbouwwijken grond beschikbaar te stellen voor volks- en voedseltuinen. Dit spreekt het CDA aan. Nieuwe wijken zijn meer dan alleen een verzameling huizen. Het gaat om het bouwen van gemeenschappen met voldoende mogelijkheden om te verblijven, te sporten en hierin kunnen volks- en voedseltuinen ook een rol spelen. Volks- en voedseltuinen kunnen namelijk de gemeenschapszin van onze gemeente versterken. Het is een plek waar mensen uit verschillende lagen van de samenleving elkaar ontmoeten. Het CDA is daarom ook benieuwd of er mogelijkheden zijn voor het uitbreiden van de capaciteit in reeds bestaande en nieuwe wijken.

Daarnaast is de CDA-fractie vindt het belangrijk is om inzicht te hebben in de wachttijden voor volks- en voedseltuinen. Het CDA is van mening dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om voldoende ruimte en middelen te bieden aan initiatieven die bijdragen aan een gezonde, sociale en duurzame samenleving. Het in kaart brengen van de wachttijden voor volks- en voedseltuinen kan daarom bijdragen aan het stimuleren van deze initiatieven.

Hierover heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

  1. Deelt het college de mening van de stichting Groninger Voedseltuinen dat bij de planvorming van nieuwe wijken grond gereserveerd dient te worden voor volks- en voedseltuinen? Zo nee, waarom niet? Zijn hier reeds plannen voor gemaakt?
  2. Heeft het college inzichtelijk hoe lang de wachttijden voor volks- en voedseltuinen zijn in de gemeente? Zo nee, is de gemeente bereid dit in kaart te brengen? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt het college de mening van het CDA dat volks- en voedseltuinen van grote waarde kunnen zijn voor de sociale cohesie binnen Groningen?
  4. Is het college bereid om te inventariseren welke gemeentelijke grond in potentie kan worden uitgegeven met de functie/bestemming van volkstuin? Zo nee, waarom niet?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.