06 maart 2023

Opinie CDA Groningen: Op zoek naar vertrouwen

Vertrouwen. We zijn er al sinds jaren naarstig naar op zoek. Op zoek naar manieren om de scheuren die zijn ontstaan in de relatie tussen stad en platteland, Groningers en politiek Den Haag te repareren. Maar wie het groeiende wantrouwen wil zien, hoeft het niet alleen in Den Haag te zoeken. En wie het dalende vertrouwen in de overheid wil tegenhouden, hoeft niet alleen naar Den Haag te wijzen. Skaeve Huse, Polder Lageland, de Gerrit Krolbrug, de Drafbaan. Al jaren wordt er te weinig verantwoordelijkheid genomen voor gemeentelijke teleurstellingen, mislukte participatie en het daarmee dalende vertrouwen van inwoners van onze gemeente.

Dat we er als politiek niet mee bezig zijn, zal niemand kunnen beweren. Woorden als participatie en zeggenschap zullen in geen enkel verkiezingsprogramma hebben gemist. Het Groningse coalitieakkoord staat er eveneens vol mee. “Zeggenschap is meer dan één keer in de vier jaar stemmen”, en “Wat werkt in één dorp, buurt of wijk, werkt niet zomaar ergens anders”. Laat dat laatste nou iets zijn wat de coalitie nu al eens lijkt te zijn vergeten. Zelden kregen we als gemeenteraad zoveel mails en berichten als over de uitbreiding van betaald parkeren in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Honderden mails, ruim duizend handtekeningen, waarin duidelijk wordt gemaakt dat bewoners niks zien in uitbreiding van betaald parkeren.

Een verrassing is de onvrede over betaald parkeren voor het CDA niet. Al jaren waarschuwen we voor de weerstand die zal ontstaan als betaald parkeren wordt ingevoerd zonder draagvlak, terwijl bewoners geen overlast ervaren. Het gemeentebestuur weigerde draagvlakonderzoek te doen en de uitbreiding ging door. Signalen van overlast werden gezien als voldoende draagvlak. Lees: een handjevol klachten en Whatsapp-berichten. Honderden mails, ruim duizend handtekeningen aan de andere kant. Het mocht allemaal niet baten. Er was immers al een meerderheid in de gemeenteraad voor de uitbreiding. Meebeslissen over je eigen buurt of straat blijkt lastig als je mening niet binnen het coalitieakkoord past.

We zijn als gemeentelijke politiek op zoek naar manieren om het vertrouwen in de overheid te versterken. Met panels, nieuw beleid en werkgroepen proberen we de betrokkenheid van onze inwoners te stimuleren. Maar wat is dit allemaal waard als we die zo gewenste betrokkenheid naast ons neerleggen wanneer het niet past binnen de weg die we zijn ingeslagen? Er was een moment om als gemeentelijke politiek het tij te keren en daad bij het woord te voegen. Te luisteren naar inwoners die massaal hun stem lieten horen. Hun argumenten serieus ter overweging te nemen en desnoods te zoeken naar een middenweg. Maar de coalitie hield voet bij stuk. Corpus den Hoorn en Hoornse Meer zullen zich bij het rijtje van betaald parkeren gebied moeten voegen. Ondertussen zoeken we verder naar vertrouwen.

 

Etkin Armut

Raadslid CDA Groningen

 

Jalt de Haan

Fractievoorzitter CDA Groningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.