645567688
08 oktober 2018

Verkiezingsprogramma CDA: meer aandacht voor wijken en dorpen

De leden van het CDA Groningen-Haren-Ten Boer hebben het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november vastgesteld. Dit gebeurde nadat eerder dit jaar 100 inwoners en mensen van verschillende maatschappelijke instellingen en verenigingen mochten mee beslissen.

De herindeling vraagt wat ons betreft om ander beleid. ‘De focus lag de afgelopen jaren te veel op de vierkante kilometer binnen de Diepenring. Groningen is meer dan dat. Zeker nu besloten is om te gaan herindelen met Haren en Ten Boer, verdienen wijken en dorpen alle aandacht. Vanuit ons gedachtegoed is dat het uitgangspunt voor ons programma,’ aldus lijsttrekker René Bolle.

We willen dan ook het (groen)onderhoud in de gemeente naar een hoger niveau brengen.Daarnaast wil het CDA dat de gemeente meer investeert in sport, met een brede aanpak tegeneenzaamheid komt en pleiten we voor een dorpswethouder.Het CDA gaat de verkiezingen in met de slogan: ‘Voor wat écht belangrijk is’. René Bolle: ‘Teveel partijen maken zich druk over bijzaken als een extra vrije dag voor gemeenteambtenaren, de plek van het Peerd van Ome Loeks of genderneutrale toiletten op hetstadhuis. Het zou volgens ons moeten gaan over zaken als onderhoud, duurzaamheid, veiligheid en goede zorg voor onze ouderen’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.