Ain Pronkjewail in golden raand is Grönnen, Stad en Ommelaand.

Het zijn de bekende woorden uit het Grönnens laid die tot op de dag van vandaag nog steeds actueel zijn. Een pronkjuweel én een gouden rand. De nieuwe gemeente Groningen is het vanaf 2019 namelijk beide. We hebben Stad, maar er zijn ook negentien dorpen en kernen. Het biedt de kans en tegelijkertijd de plicht voor de nieuwe gemeente om de leefbaarheid en de eigenheid van de dorpen intact te houden. Dat vraagt om een actief beleid. 

‘Groningen is meer dan de vierkante kilometer binnen de diepenring’ 

Het CDA heeft zich hier de afgelopen jaren stevig voor ingezet en die inzet is ook in de komende vier jaar nodig. We hebben er mede voor gezorgd dat de gemeenteloketten in Hoogkerk en Lewenborg zijn opengebleven. We hebben ons ingezet om de wijken in de stad op een hoger onderhoudsniveau te krijgen. De fractie heeft samen met de bewoners ervoor gezorgd dat de kleine school in Engelbert niet alleen behouden blijft, maar ook nieuw kan bouwen. Dat is cruciaal voor de leefbaarheid en de toekomst van het dorp.

Onze stelling dat Groningen méér is dan de vierkante kilometer binnen de Diepenring, wordt in de nieuwe gemeente alleen maar krachtiger. Het dorp, de wijk, maar vooral ook de eigen straat van mensen moet veilig, leefbaar en schoon zijn. Met voorzieningen als scholen, winkels, gezondheidscentra en sportvelden zo mogelijk in de buurt. Dan voelen bewoners zich thuis en blijven dorpen leefbaar. 

We willen

De groene gebieden tussen Helpman en Haren en Groningen en tussen Garmerwolde dienen in stand te blijven. Aanwezige voorzieningen zoals bibliotheken, cultuurcentra, sportaccommodaties en dorpshuizen blijven behouden. Samen met de ondernemers in de dorpen houden we de kernen leefbaar.

Er is de laatste jaren teveel aandacht gegaan naar de binnenstad. Het is tijd om het onderhoudsniveau van de wijken en dorpen naar een hoger niveau te brengen.

Het CDA wil dat de gemeentelijke diensten in de dorpen aanwezig blijven. De gemeenteloketten moeten open blijven voor documenten, vergunningen, trouwen en aangifte. Bij voorkeur worden hiervoor de bestaande gemeentehuizen van Haren en Ten Boer gebruikt. De vrijwillige brandweer en de gemeentewerf in Haren blijven waar ze zijn: dichtbij de mensen.

Er moet ruimte komen voor een gekozen dorpsraad, die ervoor zorgt dat besluiten zo dicht mogelijk in eigen straat en dorp worden genomen. De verschillende dorpsvisies moeten ook van onderop tot stand komen.

Het CDA wil een gekozen dorpsraad en een wethouder voor de dorpen.

Bovendien wil het CDA een wethouder voor de dorpen, die in samenspraak met de dorps- en
gemeenteraad beslist over hetgeen op de dorpen betrekking heeft. De gebiedsregisseur, die als ambtenaar dicht bij bevolking staat maar ook een korte lijn heeft met het gemeentebestuur, speelt hierin dan ook een belangrijke rol. 

De gemeente Ten Boer ligt midden in het bevingsgebied. Het CDA wil dat de gemeente zich sterk maakt voor de bewoners en ondernemers, waar het gaat om veiligheid, schade, preventie en uiteraard de aanpak van de versterkingsopgave voor de beschadigde gebouwen en woningen. Met het CDA staan we voor de Stad en voor alle dorpskernen die de nieuwe gemeente straks rijk is! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.