Sport en bewegen zijn van cruciaal belang, voor de gezondheid en voor de verbinding tussen mensen. Dat komt met name naar voren bij de vele sportclubs die Groningen rijk is. Vrijwilligers zijn daarbij cruciaal. De afgelopen jaren heeft de sport onder druk gestaan. Het is het CDA, samen met de Sportkoepel, gelukt om de geplande tariefsverhoging tegen te houden.

Daarnaast is op ons initiatief een Investeringsfonds Sport ingericht waardoor er flexibeler geïnvesteerd kan worden. Er is nu een solide basis en het CDA wil de samenwerking met de Sportkoepel blijven zoeken en intensiveren. Juist de combinatie met verenigingen is waardevol. Het gaat immers niet alleen om bewegen, maar ook om de sociale aspecten die een vereniging als mini- samenleving in zich heeft. In Ten Boer heeft voetbalclub V.V. Omlandia, mede dankzij het CDA, een nieuw kunstgrasveld gekregen.

We willen...

De komende jaren is het zaak om de sportbasis uit te bouwen en substantieel te investeren in de sport in Groningen. Zo kunnen we sterke verenigingen behouden met betaalbare tarieven en met accommodaties die genoeg ruimte bieden, nu en voor de toekomst. Investeren doet het CDA ook in de jeugd. Jong geleerd is oud gedaan en dat geldt zeker voor sporten. Het is van belang zoveel mogelijk kinderen te laten bewegen en sporten. Vakdocenten op school dragen daaraan bij, maar ook een goede samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke partners horen daarbij. Het uitbreiden van de Sporthopper is daarvoor ook een uitstekend middel. Naast het goud dat Groningen in handen heeft in de amateursport is er ook een steeds sterker wordend topsportklimaat. Kampioenschappen van Lycurgus, GIJS Groningen en Donar volgen elkaar op. Bij een goed topsportklimaat hoort ook een passende accommodatie. Bij voorkeur een hal die voor meerdere sporten en evenementen kan worden gebruikt. Een multifunctionele topsporthal kan de topsport in Groningen een extra zetje geven en ook haar vruchten afwerpen voor de breedtesport. Daarnaast is het een economische impuls voor de gemeente.

 

Bij een goed topsport- klimaat hoort ook een topsporthal ‘ 

Verenigingssport moet betaalbaar blijven voor alle Groningers. Daarnaast moeten er voor de Groninger sportverenigingen voldoende accommodaties zijn voor hun leden en groeiambities. De sportverenigingen dienen gezond genoeg te zijn om de eigen leden goed te kunnen bedienen.

De lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen is gebaat bij sporten in verenigingsverband. We willen daarom basisschoolkinderen zoveel mogelijk laten sporten bij bestaande verenigingen en dit stimuleren. Gemeente en andere maatschappelijke partners moeten in samenwerking met de verenigingssport werken om ervoor te zorgen dat de Groninger Jeugd blijft sporten, dit geldt ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Vrijwilligers zijn de dragende krachten van onze sportverenigingen. De gemeente moet hierin zoveel mogelijk ondersteunen. Een goed voorbeeld van zo’n voorziening is het zwembad ‘de Blinkerd’ in Ten Boer. Dit zwembad heeft een belangrijke regionale functie en wordt in stand gehouden door het harde werk van talloze vrijwilligers.

‘Vrijwilligers zijn de dragende krachten van sportverenigingen, de gemeente moet hen zoveel mogelijk ondersteunen’

Er dienen tenminste twee uren sport op de basisschool te worden gegeven, verzorgd door sportvakdocenten. Een gemeente als Groningen zou naast een multifunctionele topsporthal ook een 50-meterzwembad binnen haar grenzen moeten hebben.

Bij de aanleg en vervanging van kunstgrasvelden dient er gekozen te worden voor veilige en milieuvriendelijke alternatieven. Het gebruik van rubberkorrels behoort daarmee tot het verleden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.