Het CDA staat voor goed onderwijs dat kansen biedt aan ieder kind. Het CDA is trots op onze studentenstad met de vele mbo-scholen, hogescholen en de universiteit. Hoewel de invloed van de gemeente op de inhoud van het onderwijs beperkt is, zijn we blij dat we er samen met bewoners voor hebben gezorgd dat de dorpsschool in Engelbert niet alleen behouden blijft, maar ook een nieuw schoolgebouw kan bouwen. Daarnaast komt er dankzij het CDA in samenwerking met initiatiefneemster Alies Kap een ‘Samen naar school’-klas in Groningen. In deze klas, die omgebouwd is tot medisch kinderdagcentrum, kunnen kinderen met een beperking veilig naar school. Ouders mogen zelf de school kiezen voor hun kind. Dat is een groot recht. Tegelijkertijd verwachten we van ouders actieve betrokkenheid bij het onderwijs van hun kind. Ouders zijn geen klanten, maar zijn samen met scholen verantwoordelijk voor onderwijs.

Naast goed onderwijs staat het CDA ook voor een cultuurrijke en muzikale gemeente. Groningen, Haren en Ten Boer kennen vele culturele- en kunstvoorzieningen, maar het gaat er ook om wat zich daarbuiten afspeelt, zoals het amateurtoneel, harmonieën of zangkoren. De amateurkunst is voor het CDA belangrijk en daarom zijn we blij dat we de basissubsidie amateurkunst (BAK) hebben kunnen redden. Daarnaast hebben we gepleit voor meer ruimte voor de amateurkunst, zodat verenigingen ook hun kunsten kunnen laten zien in de openbare ruimte en op de diverse podia van Groningen bijvoorbeeld de Oosterpoort.

We willen...

De gemeente groeit en dat betekent ook dat er nieuwe scholen gebouwd moeten worden. Voor het CDA is het belangrijk dat ouders keuzevrijheid hebben als het om scholen gaat. Daarvoor is het belangrijk dat er een divers aanbod is van openbaar en bijzonder onderwijs. Ook in nieuw te bouwen wijken moet de keuzevrijheid voor onderwijs nadrukkelijk worden meegenomen. Een goede samenwerking en open dialoog met de verschillende schoolbesturen in de gemeente is daarvoor noodzakelijk.

De gemeente moet de sociale en fysieke veiligheid in en rondom scholen verbeteren. Dit moet in samenspraak met de school, ouders en de buurt. Het CDA wil dan ook geen coffeeshops in de nabijheid van scholen of langs de directe route naar scholen. Scholen en schoolpleinen moeten tenslotte rook-, alcohol- en drugsvrij zijn.

Door kinderen op school een Gronings canon aan te bieden, blijft onze Groninger geschiedenis zichtbaar en bewaard’

Het is mooi dat de gemeente Groningen geld investeert in het basisonderwijs. We zien dat dit geld echter te vaak aan een wirwar van projecten wordt besteed. Het CDA vindt dat educatiemiddelen besteed moeten worden aan zaken die direct de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Denk hierbij aan de scholing van leraren, het onderwijsachterstandenbeleid en extra voorzieningen voor talentontwikkeling en begaafdheid.

De nieuwe gemeente bestaat uit diverse kernen. Scholen nemen daarin een belangrijke plaats in. Deze scholen zijn niet alleen belangrijk vanwege het onderwijs dat kinderen er krijgen, maar spelen ook een rol voor de leefbaarheid van het dorp. Het CDA vindt het dan ook belangrijk dat kleine basisscholen behouden blijven zolang de kwaliteit van onderwijs op orde blijft.

Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving. Het bepaald voor een groot deel de identiteit van onze gemeente. Het is daarom goed om dit al vanaf een vroeg stadium bij kinderen te stimuleren. Omdat wij trots zijn op onze Groningse cultuur, vinden we dat er een Groningse canon moet komen. Door dit al op de basisschool en middelbare school aan te bieden, zorgen we ervoor dat onze Groninger geschiedenis beter zichtbaar en bewaard blijft.

De gemeente heeft een belangrijke en stimulerende taak om de culture voorzieningen in stand te houden. Zo zorgen we ervoor dat er een breed aanbod beschikbaar blijft, dat voor iedereen toegankelijk is. Professionele kunst is hierbij belangrijk. Amateurkunst blijft vaak onderbelicht, daar willen we verandering in aanbrengen. Het CDA zal zich inzetten voor meer mogelijkheden voor amateurverenigingen om op te treden in de openbare ruimte en op gemeentelijke podia. De basissubsidie amateurkunst (BAK) moet in stand worden gehouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.