06 maart 2023

Betere samenwerking waterschappen

Vallen de overburen onder een ander waterschap? 
In de stad Groningen en op diverse plaatsen in het Noord-Drentse gebied kan dat.
Erg verwarrend vinden Aafke de Haan en Michel Meerman.
Een fusie is wellicht nog een stap te ver, maar beter samenwerken is zeker in deze tijd noodzaak. 
Het CDA wil:

  • door samenwerking met andere waterschappen en overheden een bijdrage leveren aan een hogere efficiëntie en kostenbesparing.
  • vanuit de gedachte ‘meer samenleving, minder overheid’ werken aan een efficiëntere organisatie, waarbij de aansluiting met de samenleving centraal staat
  • waar mogelijk wordt met (buur)waterschappen samengewerkt en kennis en kunde gedeeld om kosten te besparen

Door het samenwerken met omliggende waterschappen en in de waterketen (gemeenten, drinkwaterbedrijven en andere waterpartijen) worden kosten bespaard.
Drinkwatergebruik, riolering en zuiveren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met gezamenlijk meten en monitoren en uitwisseling van gegevens wordt het inzicht vergroot, wordt kennis gedeeld en worden kosten bespaard. Bijvoorbeeld dat de waterbedrijven het drinkwater per wijk/dorp (rioleringsgebied) inzichtelijk maken. Dit kan dan worden vergeleken met de werkelijke afvoer van rioolwater naar de zuivering. Ook wordt ongewenste instroom van grondwater of oppervlaktewater in het riool zichtbaar gemaakt zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.