Nieuws

 
In de provincie Groningen zijn twee waterschappen actief: Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Het waterschap is net als de gemeente en de provincie een overheidsorgaan. Het bestuur van het waterschap bestaat uit het algemeen bestuur (AB), het dagelijks bestuur (DB)en de dijkgraaf.
Het algemeen bestuur van het waterschap is te vergelijken met de gemeenteraad, het dagelijks bestuur met de wethouders en de dijkgraaf met de burgemeester. De taak van deze drie bestuursorganen is beleidslijnen voor de toekomst uit te zetten en de dagelijkse gang van zaken te regelen. Om de vier jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. 

Hunze en Aa's

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.