Nieuws

Waterschapsverkiezingen 2019

In maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de besturen van de waterschappen. In Groningen kiezen de inwoners van de werkgebieden van de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s nieuwe leden voor de Algemene Besturen van deze 2 waterschappen. De verkiezingen worden gelijktijdig met de Statenverkiezingen gehouden op 20 maart 2019.

WATER, VOOR NU, MAAR VOORAL OOK VOOR LATER
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor een gezonde leefomgeving. Goed waterbeheer is voor het CDA menens.

 

Daarom de volgende doelen:

  1. Niet morgen, maar vandaag beginnen met de uitdagingen vanuit veranderende weersomstandigheden en klimaat. Dus blijven zorgen voor optimaal peilbeheer, blijven zorgen voor droge voeten. Goed inspelen op de wensen van de grondgebruikers.
  2. Doorgaan en nog meer grondstoffen terugwinnen uit afvalwater. Zorgen voor schoon water is in ieders belang
  3. Als waterschap zo snel mogelijk energieneutraal worden.
  4. Zorgen voor een eerlijke lastenverdeling. Kostenontwikkeling kritisch beoordelen.
  5. Samenwerking tussen samenleving, landbouw en natuur blijven bevorderen, schoon en voldoende water is voor iedereen even belangrijk.
  6. Zorgen voor vasthouden van water als het kan en afvoeren wanneer noodzakelijk. Voor ons gebied is aanvoermogelijkheid van IJsselmeerwater in droge perioden heel belangrijk.

 

Met deze doelen voor ogen willen wij ons leefmilieu bevorderen. Want om ons klimaat kunnen we niet heen.
 
Stem op 20 maart CDA Hunze en Aa's

 

 
In de provincie Groningen zijn twee waterschappen actief: Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Het waterschap is net als de gemeente en de provincie een overheidsorgaan. Het bestuur van het waterschap bestaat uit het algemeen bestuur (AB), het dagelijks bestuur (DB)en de dijkgraaf.
Het algemeen bestuur van het waterschap is te vergelijken met de gemeenteraad, het dagelijks bestuur met de wethouders en de dijkgraaf met de burgemeester. De taak van deze drie bestuursorganen is beleidslijnen voor de toekomst uit te zetten en de dagelijkse gang van zaken te regelen. Om de vier jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. 

Hunze en Aa's

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.