10 maart 2023

Eelde aan zee?!

Op woensdag 8 maart was het CDA waterschap Hunze en Aa’s in Eelde.

Lijsttrekker Hermien Kerperien heeft daarin de volgende pitch gehouden:

Het CDA staat voor schoon, veilig en betaalbaar water

Betaalbaar water  doen wij al jaren.
Het CDA heeft ervoor gezorgd dat de belastingen de afgelopen jaren niet boven het inflatieniveau zijn gekomen.
De komende jaren zullen we ook sober blijven met belastingverhoging. De vervuiler moet bij ons gewoon betalen en de kwijtschelding voor de allerarmsten blijft in tact.  

Wel willen we investeren in schoon water. Schoon water houdt in dat er minder schadelijke stoffen in het water komen.
We moeten ons drinkwater, de natuur en de voedselvoorziening op peil houden. 
Wij blijven hierover in overleg met de agrarische sector en de industrie.
Het Deltaplan agrarisch water is een voorbeeld hoe we dat in de praktijk doen en ook blijven doen.  

Ook wil het CDA investeren in het vasthouden van water.
Er zijn steeds vaker droge perioden waar onze natuur en voedselproductie onder te lijden hebben.
Vasthouden van water doen we in Drenthe door beekverbreding waardoor we meer water kunnen opvangen.
In het Drentsche Aa-gebied zijn hier al mooie voorbeelden van.

Vandaag hebben we het over zeespiegelstijging en daarmee de veiligheid van onze inwoners.
Als we onze dijken niet hadden dan zou Nederland nu al voor 25 % onder water staan.
In de 21ste eeuw zou de zeespiegel door opwarming van de aarde met ruim 1 meter stijgen, waardoor dit percentage nog groter zou worden (IPPC rapport 2019).
Eelde ligt op een hoogte van 4 tot 5 m boven NAP, dus dat gaat nog lang goed….

Als CDA willen we voorkomen dat de zeespiegel als gevolg van opwarming van de aarde stijgt, alhoewel onze middelen beperkt zijn.
We willen in ieder geval ons steentje bijdragen. We willen een duurzaam en toekomstbestendig waterschap zijn.
We zullen zelf en van onze opdrachtnemers vragen zo min mogelijk energie te gebruiken.
En als we dat doen, dan zo duurzaam mogelijk.
Daarnaast wekken we als waterschap zelf energie op in onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, en hebben we zonnepanelen op onze daken en terreinen.

Binnenkort op het parkeerterrein bij het Waterschapkantoor in Veendam.

Het CDA vindt dat we de wateropgave samen moeten oppakken. Inwoners, bedrijven, boeren, natuurbeheerders, allemaal. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.
Als CDA zijn we een middenpartij, en daarmee in staat om de verbinding tussen al deze partijen te maken.
Het is een gezamenlijk probleem en dat gaan we samen en in goed overleg oplossen!

Hermien Plas-Kerperin

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.