15 februari 2023

Even voorstellen, Klaas Knot

Een stem op het CDA zet pas zoden aan de dijk, voor een duurzaam en klimaatbestendig waterschap.

Ik ben Klaas Knot, woonachtig in Zuidlaren en als CDA lid voelt ik mij betrokken bij mijn omgeving.
Dienstbaar naar mens en maatschappij wil ik, ook in uw omgeving, mijn steentje bijdragen in het bestuur van waterschap Hunze en Aa’s.
Eerder was ik o.a. actief in de besturen van kerk, school, zwembaden en de gemeente.
Nu actief in de Oranjevereniging en Stichting Vrienden van Dignis.

Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat.
Het waterschap heeft een belangrijke taak, naast een goede zeewering, in het verleden in ons gebied voornamelijk het afvoeren van water.
Meer recent is het vasthouden van water bij extreme neerslag een andere belangrijke taak.
Het doel is om ook de grondwaterstand op peil te houden.
Tevens is de zuivering van rioolwater een steeds grotere uitdaging vanwege de toename van allerlei stoffen die men niet in het oppervlaktewater wenst.

Voldoende en schoon oppervlaktewater voor landbouw en recreatie in ons gebied, ook in droge periodes, vraagt om beheersplannen die duurzaam en klimaatbestendig zijn.

Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap zorgt voor voldoende en kwalitatief goed water in natte en in droge perioden.
Namens het CDA wil ik mij inzetten bij het waterschap Hunze en Aa’s “voor uw natje en droogje op z’n tijd”.
Inwoners, bedrijven, boeren, organisaties en gemeenten moeten door het waterschap worden betrokken bij het opstellen van plannen.
Om zo mijn doel: tegen aanvaardbare kosten, toekomstbestendig waterbeheer met maatschappelijk draagvlak te realiseren.

Motto: Klaas Knot, voor uw schoon en betaalbaar natje en droogje op z’n tijd.

Als laatste wil ik nog graag oproepen om het verkiezingsprogramma “zoden aan de dijk”(te lezen voor de antwoorden en visie die het CDA heeft op de belangrijke waterschap thema’s
en natuurlijk om op 15 maart te gaan stemmen op het CDA!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.