Maarten Hage

Fractievoorzitter (Biezelinge)

Maarten Hage

e-mail: [email protected]

Wie ben ik?

Ik ben Maarten Hage, 41 jaar en ik woon in Biezelinge. Ik ben getrouwd met Anita en samen hebben wij 3 kinderen. Al 5 jaar ben ik met veel plezier actief in de politiek, eerst als steunfractielid en afgelopen 2 jaar als raadslid. Binnen de gemeente ben ik actief in het vrijwilligerswerk als bestuurslid van de Oranjevereniging en het comité dat de Sinterklaasintocht en Kerstmarkt organiseert.

Waarom lid van het CDA?

Ik voel me thuis bij het CDA, omdat de uitgangspunten van het CDA, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap, volledig bij mij passen.

Gespreide verantwoordelijkheid: Voor mij begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een eigen bijdrage aan de samenleving. De gemeente geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de gemeente het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Organisaties en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Solidariteit: het CDA zet in op betrokken burgers. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas een gemeente als we met elkaar samenleven. De gemeente zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk.

Rentmeesterschap: het CDA voelt zich geroepen tot zorg voor elkaar en de natuur. We hebben de natuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten ook nog op deze wereld kunnen leven. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig. Hier sta ik voor, in het belang van de gemeente, de inwoners, bedrijven en instellingen. Dat is een gemeente die ik door wil geven.

Persoonlijke missie voor deze periode

  • Ervoor zorgen, samen met vrijwilligers, dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen.
  • Inventariseren of er overbodige regels zijn zodat de regeldruk op bedrijven en organisaties zo beperkt mogelijk is.
  • Ervoor zorgen dat de gemeente Kapelle zich actief bezig gaat houden met het klimaat. Kapelle wordt de bloesem van Zeeland genoemd: ik vind dat de bloesem over 25 jaar niet verdord mag zijn, doordat we slecht voor onze natuur zorgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.