Verkiezingsprogramma CDA "Zorg voor elkaar"

Voor veel mensen is het goed wonen in de gemeente Kapelle. Als CDA hebben we daar ons steentje aan bijgedragen. We willen we dan ook vooral het goede behouden. Tegelijkertijd zijn er een aantal onderwerpen die de komende tijd aandacht nodig hebben. Zorg voor de samenleving zien wij als onze belangrijkste opdracht. Wij willen een samenleving waarin mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen, ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en beperkingen. Een gemeente met een hechte sociale verbondenheid, inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Het uitgangspunt moet wat ons betreft zijn dat iedereen die van hulp afhankelijk is dat moet kunnen krijgen. Onze jonge CDA fractie staat klaar om hier werk van te maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.