“Voor een gemeente die we door willen geven”!

In dit programma willen we u als kiezer uitleggen waar wij ons voor in willen gaan zetten in de komende raadsperiode. Deze verkiezingen vinden plaats in een tijd waarin we gelukkig weer positief vooruit kunnen kijken hoewel wat we in de wereld om ons heen zien ons zorgen baart.

De financiële crisis laten we achter ons en economische groei is weer zichtbaar. Niettemin zullen we op sommige vlakken nog langere tijd met de gevolgen van de crisis geconfronteerd blijven. Hoe tegenstrijdig ook, op sommige plaatsen in de maatschappij zullen de gevolgen van de crisis zich nog eerst verergeren. De werkloosheid onder ouderen, nu al bij 50, blijft zorgelijk en herstelt zich vrijwel niet. Armoede wordt naar ons oordeel nog steeds het beste bestreden door een betaalde baan. Het brengt financiële gezondheid, maar ook voor ons geestelijk welzijn is een mate van financiële ontspanning en onafhankelijkheid zeer belangrijk. Begeleiding naar beschut werk waar nodig en economische groei – en daardoor banengroei - zullen dan ook voor het CDA in periode 2018-2022 belangrijke kernpunten van beleid zijn. Onze Gemeente heeft minder mensen aan de onderkant van de samenleving dan een gemiddelde Nederlandse gemeente. Dat vraagt echter van onze lokale samenleving nog steeds dat we alert blijven op armoede om ons heen, die meer dan voorheen verscholen gaat.

De decentralisaties hebben hun intrede gedaan. De Gemeenten zijn in de afgelopen vier jaar, soms abrupt, verantwoordelijk geworden voor veel zaken in het sociale domein. Langzaam begint het stof daarover te dalen en krijgen gemeenten beter zicht en daardoor betere grip op de belangrijke zaken. De CDA-fractie is op dit gebied heel actief geweest en er is mede daardoor al veel bereikt. De toenemende vergrijzing van onze samenleving betekent dat meer oudere met gebreken, die nu eenmaal bij het ouder worden horen, direct om ons heen blijven wonen wat op zich een groot goed is. Ook daar vraagt de samenleving aan ons allen om alert te blijven op zaken als mantelzorg en eenzaamheid. Eenzaamheid is een groot probleem en kent nu al volop, rondom ons, slachtoffers. De samenwerking met o.a. Cederhof en alle anderen in de ouderenzorg vindt het CDA voor onze gemeente van grote waarde. Deze samenwerking moet gecontinueerd en waar zinvol geïntensiveerd worden.

Op het gebied van duurzaamheid hebben we al veel bereikt. De verdere scheiding van het afval is een groot succes. Op dit gebied gaan we verder voort en willen we vooraan blijven lopen. De positie van onze jeugd en jongeren gaat ons aan het hart. Er is het CDA er veel aan gelegen om jongeren in onze gemeente erbij te houden of te bewegen terug te komen. Ook voor hen zullen wij de komende raadsperiode de nodige inspanning leveren. De samenwerking in de regio zullen we nauwgezet volgen en daar waar nodig en zinvol voor onze gemeente verder versterken. De zelfstandigheid van onze gemeente staat wat het CDA betreft niet ter discussie. Er zijn genoeg goede redenen waarom wij een zelfstandig gemeente kunnen en moeten blijven.

Met dit verkiezingsprogramma willen we u zo helder mogelijk duidelijk maken waar het CDA in Kapelle zich de komende raadsperiode voor in wil gaan zetten. Dit alles vanuit ons grondbeginsel dat we dienstbaar willen zijn aan onze samenleving met de kennis, kunde en ervaring die wij in ons dragen, individueel en collectief. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.