Zorg voor verenigingen en vrijwilligers

Het CDA wil de komende jaren in alle dorpen verenigingsmarkten organiseren.

Het CDA wil dat de gemeente de verplichte VOG voor vrijwilligers betaalt.

Het CDA wil met de Stichting Dorpshuis Schore kijken naar mogelijkheden voor verdere vernieuwing van het dorpshuis.

Zorg voor goede zorg

Het CDA wil samen met mantelzorgers, kerken en verenigingen eenzaamheid in de gemeente aanpakken.

Het CDA wil handhaven, maar ook het gesprek aangaan met ouders en jongeren over drugsgebruik.

Zorg voor woningen

Het CDA wil de komende vier jaar 30 woningen bouwen in Schore.

Het CDA wil de komende vier jaar 80 woningen bouwen in Wemeldinge.

Het CDA wil de komende vier jaar 250 woningen bouwen in Kapelle en Biezelinge.

Het CDA wil de startersleningen herzien en in lijn brengen met de huidige markt en woningprijzen.

Het CDA wil alternatieve ideeën voor extra woonruimte stimuleren.

Zorg voor duurzaamheid

Het CDA wil geen verdere uitbreiding van zonneakkers, maar is wel voorstander van zonne-energie.

Het CDA wil duurzame initiatieven uit de samenleving (financieel) ondersteunen, zolang dat binnen de afspraken en ambities past.

Het CDA wil isolatie en alternatieve warmtebronnen gebruiken om zoveel mogelijk woningen gasvrij te maken.

Zorg voor economie

Het CDA ondersteunt enthousiast de ontwikkeling van de Smokkelhoek II ten zuiden van de A58, vooral als het gaat om bedrijven die werkgelegenheid brengen.

Het CDA wil administratieve lasten voor ondernemers zo laag mogelijk houden.

Het CDA wil de agrifood-sector ondersteunen om te zoeken naar huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten.

Zorg voor toerisme en recreatie

Het CDA wil de parkeerdruk in Wemeldinge, als gevolg van het toerisme, verlagen.

Het CDA wil het toerisme-aanbod in Wemeldinge nog verder verbeteren, zonder recreatiemogelijkheden voor inwoners te beperken.

Zorg voor bereikbaarheid

Het CDA wil de verkeersdruk verminderen, met name in de kern Kapelle.

Het CDA wil kijken naar oplossingen voor de drukte rondom haal- en brengmomenten bij basisscholen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.