Siwart Mackintosh

Wethouder (Wemeldinge)

Siwart A. Mackintosh

[email protected]

Wie ben ik?

Ik ben Siwart A. Mackintosh. Inmiddels 65 jaar geleden geboren en getogen in Vlissingen. Gescheiden vader van drie studerende kinderen.

Meer dan dertig jaar ben ik werkzaam geweest in de bank- en verzekeringswereld. Waarin ik onder meer internationale verantwoordelijkheid heb gedragen voor een specifieke verzekering in noordelijk Europa, eindverantwoordelijk ben geweest voor een Engelse verzekeraar in de Benelux, maar ook voor een verzekeraar een startup heb gerealiseerd. De laatste tien jaar als mediator betrokken  geweest bij een diversiteit aan conflicten.

Integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in open relatie met anderen zijn steekwoorden en uitgangspunten die dicht bij mij liggen. Ik ben zoals gezegd een ervaren manager uit de financiële sector, registermediator, beleidsmaker, bruggenbouwer, verbinder, muziek maker, maar bovenal een family man.

Als vrijwilliger ben ik de afgelopen decennia onder andere actief geweest als voorzitter van een landelijke patiëntenvereniging, kerkenraadslid in Wemeldinge, bestuurslid van een sportvereniging, lid van de raad van toezicht van de Alpha scholengroep (nu Albero) en bestuurslid bij het Nederlandse Rode Kruis in Zeeland.

Al jaren ben ik ook actief als vrijwilliger bij het Nationaal Comité 4en5 mei.

Waarom lid van het CDA?

Heel bewust heb ik voor het CDA gekozen om mijn inzet voor mijn medemens en onze flora en fauna, vanuit mijn christelijke beginselen tot uitvoering te kunnen brengen zonder mijn grondbeginselen of uitgangspunten aan een ander te willen opleggen. De tolerantie om juist van elkaar te verschillen ook in geloofsovertuiging is voor mij van wezenlijk belang en dat vind je bij het CDA.

Inzet afgelopen periode

In mei 2020 heb ik mijn voorganger opgevolgd als wethouder. Midden in de coronapandemie. Een drukke portefeuille met als belangrijke speerpunten, economie, ruimtelijke ordening (waaronder woningbouw) en duurzaamheid incl. afvalverwerking. Starten midden in de coronatijd kent zijn eigen uitdaging. Ondanks wellicht wat minder zichtbaar op dit moment zijn er veel initiatieven op het gebied van de woningbouw gaande die op korte termijn effect zullen gaan hebben. Op het gebied van de duurzaamheid hebben we serieuze stappen gezet met onze bouwstenen. We maken onze gemeente klaar voor de veranderende klimaatomstandigheden.

Persoonlijke missie voor de nieuwe periode

Op de ingeslagen weg van de duurzaamheidsagenda doorgaan met afronding van de bouwstenen en de uitvoering daarvan. Eraan bijdragen dat ook de generaties na ons kunnen opgroeien en leven in een veilige en gezonde leefomgeving. Daarnaast zou ik er graag zelf voor kunnen zorgen dat de in gang gezette woningbouw initiatieven worden uitgevoerd zodat er meer passende woonruimte beschikbaar komt in onze gemeente.

De gezonde financiële positie van onze gemeente moet overeind blijven. Daardoor kunnen we ook de zorg voor elkaar op een hoog niveau houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.