Bestuur en dienstverlening

Het huis van de burger, is van en voor de burgers. De gemeente is er vóór haar inwoners, werkt samen met haar inwoners en staat klaar voor de burger. Heldere en duidelijke taal en een inzichtelijk en duidelijk proces is wat je wil als je met een vraagstuk zit. Daar hoort ook een goede samenwerking bij tussen raad, bestuur en ambtenaren in het belang van de inwoners. Dat begint bij goede informatieverstrekking en een vergaderstructuur en -discipline waar raadsleden, wethouders en ambtenaren en belanghebbenden overleggen en samenwerken in het belang van ons allen.

Een efficiënt, snel en goed communicerende gemeente is een vereiste! Waar wij dus voor gaan:

  • Iedereen krijgt binnen 2 werkdagen een inhoudelijke reactie.
  • De gemeente is gemakkelijk bereikbaar, zowel digitaal als telefonisch.
  • Het realiseren van onze ambities is leidend, niet de regeltjes. Regels werken nooit belemmerend.
  • Wij luisteren naar inwoners die verder kijken dan enkel hun eigen belang.
  • We werken samen met burgers, belanghebbenden, ondernemers. Participatie zit in ons DNA.
  • Wij werken samen met onze Lijn-50 buren Gulpen-Wittem en Vaals en bij grotere vraagstukken provinciaal en Euregionaal. Wij zijn tegen een biomassa centrale in Lixhe en we maken ons sterk tegen vliegtuigoverlast uit Liège-Bierset
  • De Onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt met niet meer dan het inflatiepercentage.
  • De gemeente heeft twee servicebalies in de gemeente: in Margraten en in Eijsden. Dienstverlening is meer dan alleen digitaal.
  • Wij sturen niemand van het kastje naar de muur.
  • Eijsden-Margraten is een financieel gezonde gemeente waarbij we ervoor waken de rekening bij de toekomstige generaties neerleggen.

We gaan voor goed leven nu én in de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.