Economie en toerisme

Ons landschap is ons basiskapitaal voor landbouw, toerisme en ontspanning. We hebben daarnaast meer dan 100 MKB-bedrijven in onze gemeente: variërend van maakbedrijven tot logistieke dienstverleners, en van slimme ICT-ondernemingen die wereldwijd opereren tot de evenementenbranche. Velen zijn gehuisvest op een van onze bedrijventerrein, anderen in de kernen. Het hebben van werk biedt mensen naast een eigen inkomen, zelfstandigheid en sociale contacten. Langdurige werkloosheid is voor veel mensen en zeker ook voor jongeren een tragedie. Daarom verdienen jongeren prioriteit als het gaat om maatregelen die tot werk leiden. Het CDA stimuleert mensen mee te doen in de samenleving, tot het nemen van verantwoordelijkheid en aan de samenleving een bijdrage te leveren.

Hier gaan wij voor:

  • ‘In onze gemeente moet het goed ondernemen zijn en blijven, waarbij in het bijzonder onze lokale producten centraal staan’.
  • Wij faciliteren het bedrijfsleven in onze gemeente.
  • Het versterken van de lokale economie is een speerpunt vanuit gezondheid, duurzaamheid, werkgelegenheid en goed ondernemerschap.
  • Jongeren die zich melden voor een bijstandsuitkering begeleiden we naar regulier werk.
  • De bedrijventerreinen zijn aantrekkelijk voor ondernemers die zich daar vestigen.
  • Binnen de dorpskernen gaan we flexibel om met bestaande bedrijfskavels.
  • Wij denken en werken mee aan wijziging van de bestemming van agrarische kavels als die functie past binnen het landschappelijke beleid en de herbestemming van bedrijfskavels als deze onwenselijk zijn in bijvoorbeeld een woonomgeving.
  • Bestaande agrarische bedrijven mogen uitbreiden als die uitbreiding gepaard gaat met kwaliteitsverbetering van de omgeving.
  • Wij ondersteunen initiatieven van agrarische ondernemers gericht op streekgebonden producten of innovatie.
  • Ons prachtig landschap is voor iedereen toegankelijk, maar zonder overlast voor onze inwoners. Wij zijn gastvrij, maar vragen hiervoor respect voor ons landschap, onze omgeving en inwoners.

We gaan voor goed leven nu én in de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.