Kunst en cultuur

Cultuur werkt als ‘sociaal cement’: het verstevigt de sociale cohesie en het is wat mensen met elkaar bindt. Door de identiteit van de gemeente prominenter in beeld te brengen en te benadrukken versterken we ook het karakter van onze gemeente. Daarom is het ook belangrijk tradities door te geven aan de volgende generaties.

De gemeente neemt de rol op zich van beschermer en behouder, die faciliteert, financiert en stimuleert. Het CDA kiest ervoor om monumenten en karakteristiek erfgoed met cultuurhistorische waarde te beschermen en zichtbaar en beleefbaar te maken. Het CDA is het veel waard om tradities te beschermen en te behouden, door mee te werken aan vergunningverlening en financiële ondersteuning te bieden.

Hier gaan wij voor:

  • Wij hebben een faciliterende rol in het versterken van ons cultureel erfgoed.
  • Onze lokale tradities moeten behouden blijven.
  • Wij heten nieuwe inwoners welkom en laten hen kennis maken met onze lokale gebruiken.
  • Jonkheden, zangkoren, harmonieën, fanfares, schutterijen, kerkbesturen en carnavalsverenigingen worden niet alleen in woord gewaardeerd, maar ook financieel.
  • In iedere dorpskern faciliteren we een gemeenschapshuis of ontmoetingsruimte
  • De gemeente zet zich actief in door tradities te behouden, niet alleen door subsidies maar werkt proactief mee bij vergunningverlening
  • De gemeente stimuleert actief monumenteigenaren voor het uitvoeren van periodiek onderhoud aan monumenten.

We gaan voor goed leven nu én in de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.