Landbouw, landschap en natuur

De afgelopen jaren hebben wij als CDA volop ingezet op het buitengewoon buitengebied. Samen met ondernemers en inwoners is hier een visie voor opgesteld. Hier zijn we trots op en de uitdaging ligt in het realiseren van deze visie. Agrariërs zijn hierin ook een grote speler en wij waarderen het werk van onze boeren. Daarom moet er ook perspectief zijn voor de boeren om te kunnen innoveren.

Het unieke landschap dat wij hebben moeten we koesteren. Daarbij laten we ons leiden door rentmeesterschap. Wij lenen immers ons landschap van de volgende generaties. De uitdaging ligt om het buitengebied ontwikkelingen toe te laten die bijdragen aan een duurzaam renderend landschap – projecten die landschap en onderneming onderhouden. Zonnepanelen horen thuis op daken en niet in ons landschap en windmolens passen hier evenmin.

  • Onze omgeving is ons visitekaartje
  • Projectinitiatieven stimuleren die goed zijn voor landschap en ondernemingen.
  • Wij versterken onze natuur, ons landschap en monumentaal erfgoed.
  • Landschap, landbouw en fruitteelt is wat onze omgeving bijzonder maakt.
  • Zorgen voor een goede samenwerking met agrariërs, waarbij oog is voor transitie en innovatie, waarbij de gemeente faciliteert en stimuleert.
  • Wij zorgen dat ons landschap groen en authentiek blijft.
  • Het project Buitengewoon Buitengebied wordt verder uitgewerkt met kansen voor ieder agrarisch bedrijf

We gaan voor goed leven nu én in de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.