Onderwijs

Het onderwijs is geen kerntaak van de gemeente. De gemeente is wel verantwoordelijk voor het bieden van openbaar onderwijs in onze gemeente en dit wordt momenteel in Mesch. Voor alle andere basisscholen geldt dat de gemeente niet verantwoordelijk is, maar wel betrokken wil zijn. Het CDA hecht waarde aan deze betrokkenheid, ook van schoolbesturen en ouders.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de scholen betrokkenheid tonen bij de lokale gemeenschap, inclusief al haar gebruiken, tradities en activiteiten. Ook voor kernen zonder basisschool (vanwege centralisatie van het basisonderwijs, waar het CDA overigens tegen is) stimuleren wij de betrokkenheid van de brede school in de directe omgeving. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de scholen verbinding zoeken met de lokale ondernemers, agrariërs en verenigingen. Dit om de kinderen te leren wat voor moois hun nabije omgeving te bieden heeft. Daarbij vergeten we ook niet om over de landsgrenzen heen te kijken.

In onze regio is het een groot voordeel als je de Franse taal machtig bent. Dit stimuleren wij dan ook in het basisonderwijs. Tot slot vergeten wij ons eigen dialect niet en hopen wij dat in Eijsden-Margraten ook door toekomstige generaties ‘plat wurt gekald’. Meertalig onderwijs levert meer op dan alleen kennis van de taal.

  • Wij staan voor het handhaven van de huidige scholen en zijn tegen nog meer centralisatie van het basisschoolonderwijs
  • Onze scholen hebben een duidelijke binding met de kernen.
  • Onze kinderen leren we dialect en onze buurtalen.
  • Met de campagne ‘Kal Plat’ willen we bewustwording creëren over het gebruik van dialect, en het gebruik van dialect koesteren.
  • Wij verbinden onze scholen met onze ondernemers en agrariërs.
  • Wij zijn tegen verdere centralisatie van het basisschoolonderwijs.
  • Samen met de schoolbesturen zorgen wij voor goede schoolgebouwen.

We gaan voor goed leven nu én in de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.