Veiligheid en verkeer

Iedereen dient zich veilig te voelen en veilig te zijn. Het veiliger maken van onze gemeente is een taak van ons allemaal; niet alleen van gemeente, politie, justitie en brandweer, maar ook van woningbouwverenigingen, bewoners, ouders en scholen. De gemeente is de baas in de openbare ruimte en draagt zorg voor een veilige leefgemeenschap in de gemeente.

Jongeren verdienen in het veiligheidsbeleid bijzondere aandacht. In het voorkomen van problemen van overlast heeft het gezin een primaire taak en verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben ook de scholen een taak in het vroegtijdig signaleren en in het voorkomen van problemen. Waar het gaat om toezicht en handhaving is een integrale aanpak nodig, waarbij de politie samenwerkt met het welzijnswerk, de ambulante jeugdhulpverlening, huisartsen en de aangestelde jongerenwerker.

Hier gaan wij voor:

  • We werken samen aan verkeersveiligheid.
  • We maken iedere verkeersgebruiker bewust van zijn deelname op straat.
  • Iedere kern moet goed en veilig bereikbaar te zijn.
  • Er moet een veilige route zijn van en naar het middelbaar en hoger onderwijs in onze buurgemeenten.
  • Wij treden hard op tegen criminaliteit en drugsoverlast in onze gemeente.

We gaan voor goed leven nu én in de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.