Zorg voor elkaar

We staan voor een inclusieve gemeente waarin iedereen deelneemt. Door doelgroepen op te noemen sluiten we automatisch doelgroepen uit en dat is niet wat wij willen. Door om te zien naar elkaar, kan iedereen het verschil maken in het leven van een ander. Zeker in de tijd waar we nu in zitten rondom corona en de tijd die we tegemoet gaan na corona.

Waar wij dus voor gaan:

  • Wij zijn een inclusieve gemeente en sluiten niemand uit.
  • De gemeente zorgt met compassie voor onze inwoners die hulp of een vangnet nodig hebben.
  • Mantelzorgers, ouderenorganisaties en huiskamerprojecten blijft de gemeente financieel waarderen en stimuleren. Het mantelzorgcompliment verhogen wij naar € 100.000,- per jaar.
  • Zorg moet beschikbaar en betaalbaar zijn waarbij kwaliteit voorop staat.
  • In Eijsden-Margraten krijgt iedereen dezelfde zorg, waarbij we de lagere inkomens uit onze gemeente hier extra in begeleiden. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
  • Wij stimuleren gezond leven, bewegen en sport en zorgen voor voldoende voorzieningen.

 We gaan voor goed leven nu én in de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.