09 november 2022

Beschouwingen op de begroting 2023

Geachte voorzitter, collega’s, collegeleden, ambtenaren, leden van de griffie en iedereen die deze vergadering volgt of terugkijkt.
Bij de beschouwingen vorig jaar sprak ik uit: “Laten we naar onze toekomst kijken. Iets wat Meerssen verdient.”
Als fractie vinden wij het dan ook jammer dat in deze begroting, nadat er eerst wordt gesproken over het realiseren van ambities, weliswaar nog afhankelijk van de revitalisering van de ambtelijke organisatie, meteen wordt overgegaan naar onzekere tijden.
Wij hadden gehoopt dat het accent meer zou worden gelegd op de ambities en uitdagingen waar Meerssen voor staat dan op de risico’s.
Enfin, met deze begroting 2023-2026 zien we een gezonde balans tussen ambities en de beschikbare middelen.
Een sluitende begroting in onzekere tijden met zelfs een beetje ruimte voor acties en projecten waarvoor nog geen bedragen zijn geclaimd en mogelijke tegenvallers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.