Agnes Jonkhout

Raadslid

Onze gemeenschap en leefomgeving is van groot belang voor alle burgers, verenigingen, vrijwilligers en ondernemers in Meerssen.

Raadslid zijn, doe je uit een bepaalde gedrevenheid om mee te praten en mee te denken over de toekomst van je eigen leef- of woonomgeving. Dit houdt niet op met het lezen van stukken die je ontvangt voor een raadsvergadering maar is steeds het afwegen van belangen om te komen tot een weloverwogen besluitvorming.

Het raadswerk is dus meer dan louter de voorstellen van het college op te volgen.

Als raadslid dien je aanspreekbaar te zijn en hoor je al hetgeen er in de gemeente leeft.

 Sinds 1986 ben ik actief in de politiek voor het CDA. Eerst als lid van diverse commissies en vanaf 1998 tot 2004 als gemeenteraadslid.

In 2003 ben ik lid van Provinciale Staten geworden en heb mij toen vooral ingezet in het sociale domein. In deze periode, van 2003 tot 2011 heb ik veel kennis opgedaan binnen het Limburgse politieke landschap en zo de verbindingen kunnen leggen met de andere overheden zowel landelijk als euregionaal.

In 2010 ben ik teruggekeerd in de gemeentelijke politiek als raadslid.

Ik ben werkzaam als leidinggevende in de detailhandel. Tevens ben ik actief als vrijwilliger bij diverse verenigingen en mantelzorger.

 Zorg voor de mens en omgeving in ons eigen Meerssen met aandacht voor de gemeentelijke overstijgende problemen en financiële situatie van onze gemeente.  Hier zijn we allen verantwoordelijk voor en deze verantwoordelijkheid neem ik graag weer op mij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.