Agnes Jonkhout

raadslid, fractievoorzitter

Sinds 1986 ben ik actief in de politiek voor het CDA. De eerste jaren ben ik lid geweest van de steunfractie en was ik lid van diverse commissies, vanaf 1998 tot 2004 als gemeenteraadslid. In 2003 ben ik lid van Provinciale Staten geworden en heb mij toen vooral ingezet in het sociale domein. In mijn twee zittingsperiodes, van 2003 tot 2011 heb ik veel kennis opgedaan binnen het Limburgse politieke landschap en zo de verbindingen kunnen leggen met de andere overheden zowel landelijk als euregionaal.

Ik heb het statenlidmaatschap als een intensieve maar vooral een leerzame periode ervaren. Ook heb ik toen ervaren dat het statenlidmaatschap verder van de burger afstaat dan het raadslidmaatschap en hier ligt dan ook mijn hart, dicht bij de burgers. In 2010 ben ik dan ook teruggekeerd in de gemeentelijke politiek als raadslid. Dit doe ik nog steeds met veel plezier en enthousiasme.

Raadslid zijn, doe je uit een bepaalde gedrevenheid om mee te praten en mee te denken over de toekomst van je eigen leef- of woonomgeving.

Onze gemeenschap en leefomgeving is van groot belang voor alle burgers, verenigingen, vrijwilligers en ondernemers in Meerssen. Vandaar dat behoud van de zelfstandigheid van onze gemeente van groot belang is.

We dienen steeds goede afwegingen te maken en dit steeds in het algemeen belang. Hierbij moeten we steeds meer de verantwoordelijkheid leggen waar deze hoort. De ene keer zal dit de gemeente zijn en soms ook bij de gemeenschap.

Zorg voor de mens en leefomgeving in ons eigen Meerssen met aandacht voor de gemeentelijke overstijgende problemen en financiële situatie van onze gemeente.  Hier zijn we allen verantwoordelijk voor en deze verantwoordelijkheid neem ik graag.

We dienen het samen te doen, samen als gehele gemeenschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.