Verkiezingsprogramma

Bekijk ons verkiezingsprogramma

INVESTERINGEN IN EEN DUURZAME GEMEENTE EN GEMEENSCHAP VOOR ONZE NABIJE TOEKOMST.

We werken aan een krachtige, besluitvaardige, financieel gezonde en zelfstandige gemeente, waarbij we de regie houden over de keuzes die onze gemeenschap raken en over de reserves die zo nodig kunnen worden ingezet voor de faciliteiten en voorzieningen in onze kernen.

EEN GEZOND WOON-, LEEF - EN WERKKLIMAAT, DOOR EEN MODERNE AANPAK TE STIMULEREN VOOR LEEFBARE KERNEN.

Kernen waarin levensloopbestendige woningen, onderwijs- en kind-voorzieningen een centrale plaats innemen in een inclusieve gemeenschap.

Meerssen een gemeente is waar de inwoners zich thuis voelen en veilig zijn. Zij kunnen in onderlinge saamhorigheid leven en gebruik maken van voorzieningen die in het dagelijkse leven nodig zijn. Kortom: een plek waar het goed leven is, nu en in de toekomst!

EEN STERKE VERBINDING VAN INFORMELE EN FORMELE ZORG ALS OPLOSSING VOOR DE TOENEMENDE ZORGBEHOEFTE.

Zoeken naar antwoorden op de daarbij horende vragen over hoe we de zorg toegankelijk, kwalitatief hoog en toekomstbestendig kunnen houden.

EEN BLOEIEND VERENIGINGSLEVEN, WAARBIJ WE EEN ACCOMMODATIE-BELEID HANTEREN DAT PAST BIJ DE BEHOEFTE VAN DE GEMEENSCHAP.

Het behouden van de sociale samenhang en leefbaarheid in de kernen door tradities als processies, buurtfeesten, kermissen en overige evenementen goed te faciliteren.

Een subsidie beleid dat het organiseren van evenementen voor verenigingen mogelijk blijft maken.

EEN BLOEIEND MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF, DOORDAT WE ONDERNEMERS BLIJVEN ONDERSTEUNEN.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.