12 mei 2022

Bestuursakkoord zo goed als afgerond, verdere gesprekken over portefeuilleverdelingen en kandidaat-wethouders

Nadat de meeste politieke partijen hun voorkeur uitspraken om de huidige coalitie van Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA voort te zetten zijn deze partijen aan het werk gegaan om te komen tot een bestuursakkoord.

Een bestuursakkoord op hoofdlijnen waartoe ook met verschillende (koepel)organisaties op constructieve wijze is gesproken en input werd opgehaald. Ook zijn de oppositiepartijen afgelopen week in de gelegenheid gesteld input aan te dragen voor een aanscherping van dit bestuursakkoord. Deze reacties worden nu bestudeerd. Het bestuursakkoord is conform planning zo goed als af.

De in-formatiefase is daarmee afgerond.

 

De volgende stap in de coalitiebesprekingen is de formatiefase.

In deze gesprekken wordt verder gesproken over de portefeuilleverdelingen tussen partijen en vinden er gesprekken plaats met kandidaat-wethouders. Partijen kiezen zorgvuldigheid boven snelheid en achten het voorts van belang dat hun kandidaat-wethouders nader kennismaken met elkaar. Ook dienen de kandidaat-wethouders een risicoanalyse integriteit te doorlopen. De verwachting is dat zij hierdoor in juni op zijn vroegst kunnen worden voorgedragen aan de Gemeenteraad, welke over de benoeming gaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.