16 januari 2023

Bezoek Brandweer Meerssen

Op donderdag 12 januari legde de gemeenteraad een werkbezoek af aan de brandweerkazerne Meerssen. Na een hartelijk ontvangst door de kazernechef en het aanwezige personeel volgden voor de raadsleden en andere aanwezigen een presentatie over prominente thema's binnen de organisatie: de positie en de taken van de brandweer binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de bestuurlijke dialoog over de inrichting van de brandweerzorg in de komende jaren 2024-2030.

Ook werd toelichting gegeven op de uitrukken vanuit de brandweerkazerne Meerssen en de uitrukken in de gemeente. Uit de presentatie kwam duidelijk naar voren dat de diverse brandweerkazernes van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg nauw met elkaar zijn verbonden in de bestrijding van incidenten. Het was wederom een boeiende en leerzame bijeenkomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.