23 februari 2021

CDA-Kamervragen omtrent Vliegtuigincident

CDA-kamerlid Mustafa Amhaouch heeft vandaag een aantal vragen in de kamer voorgelegd omtrent het vliegtuigincident van zaterdag 20 februari die onze gemeente trof.

 

Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de verloren brokstukken van een Boeing 747-400 
 

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht naar aanleiding van een incident met een vliegtuig dat vertrok van Maastricht Aachen Airport, dat een van de motoren verloor? 1)
 

2. Wat is uw reactie op de geschetste situatie dat een Boeing 747 met een brandende motor, brokstukken verliezend, door Nederland vloog?
 

3. Kunt u aangeven wat de omvang van de schade is en op welke wijze de kosten vergoed worden?
 

4. Kunt u aangeven wat de oorzaken zijn en hoe voorkomen wordt dat het zich herhaalt?
 

5. Kunt u aangeven wat de aanpak van het incident zal zijn? Wilt u daarbij aangeven hoe en wanneer u de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met de Kamer zal delen? 
 

6. Kunt u aangeven wat de rol zal zijn van de luchtvaartpolitie?
 

7. Zijn u meer incidenten bekend die relatie hebben met Maastricht Aachen Airport en schade die door vliegtuigen is veroorzaakt? Zo ja, welke actie is daarop ondernomen?
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.