28 januari 2019

CDA Meerssen mede indiener landelijke resolutie Kinderpardon.

Een grote groep lokale CDA-ers heeft afgelopen maand een resolutie voorbereid voor het landelijk CDA-congres op 9 februari in Amsterdam. Deze resolutie roept op om tot een oplossing te komen voor in Nederland gewortelde kinderen waarvoor al langer dan vijf jaar een verblijfsrechtelijke procedure loopt. Het CDA Meerssen is mede-indiener van deze resolutie.

De resolutie kan op steun rekenen van een zeer grote groep individuele CDA-leden, het CDAV en provinciale en lokale CDA-afdelingen. De indieners hebben moeite met de gevolgen voor de langdurig in Nederland verblijvende kinderen die (dreigen te) worden uitgezet als gevolg van de huidige toepassing van de regels van het kinderpardon.

De indieners vinden dat kinderen niet de dupe mogen zijn van de discussie over de oorzaken, verantwoordelijkheden van ouders en de Staat, of personeelstekorten bij de IND. Kinderen hebben recht op bescherming. Daar moet een partij als het CDA te allen tijde voor blijven staan.

De indieners willen daarom dat in 2019 nieuwe, uitvoerbare wetgeving wordt uitgewerkt waardoor toekomstige verblijfsrechtelijke procedures voor gezinnen met kinderen binnen vijf jaar worden afgerond. Voor kinderen die al langer dan vijf jaar te maken hebben met een verblijfsrechtelijke procedure willen de indieners dat wordt gezorgd voor een oplossing waarbij het wetenschappelijk onderzoek van professor E. Scherder e.a. (de “Schadenota”) als uitgangspunt wordt genomen.

De fractie van het CDA Meerssen steunt het uitgesproken standpunt van de CDA Tweede Kamerfractie zoals deze op 20 januari 2019 bekend heeft gemaakt om te willen komen tot een soepelere toepassing van het kinderpardon. Dit plan van het CDA, samen met D66, is in lijn met de resolutie die vanuit de lokale CDA-ers is opgesteld. Deze resolutie zal nu ter ondersteuning van dit standpunt van de CDA Tweede Kamerfractie op het partijcongres worden ingediend. 

Namens het CDA Meerssen is de resolutie ondertekend door Wethouder Heusschen, de drie raadsleden Jonkhout, Aarts en In de Braekt, RAV lid Ton Minten en de leden van de Steunfractie.

Meer informatie:
Een toelichting op de totstandkoming van de resolutie is online terug te luisteren via deze Uitzending van 'Dit is de dag' op Radio 1.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.