29 januari 2021

College Meerssen na 4 februari weer voltallig

Wethouders
Op 13-01-2021 heeft dhr. R. Dupont met onmiddellijke ingang wegens persoonlijke omstandigheden zijn ontslag aan de gemeenteraad ingediend. Wij betreuren dit plotselinge besluit en hebben dit in zijn geheel niet zien aankomen.
Gezien de huidige situatie waarin de gemeente Meerssen vanaf dat moment verkeerde hebben de fracties Lokaal DNA, CDA, Kijk!!! en FOCUS hun verantwoordelijkheid genomen en zijn zij gesprekken aangegaan met kandidaten die graag de ontstane vacature in onze gemeente wilden innemen.


Ter ondersteuning en continuering van het College zal naast de huidige wethouder dhr. G. IJff, twee deskundige en onafhankelijke wethouders van buiten Meerssen worden aangesteld.
Het gaat in deze om twee parttime wethouders.
Wij stellen aan u voor:


Wim Kemp
Wim Kemp (63 jaar, ongehuwd) is woonachtig in Roermond en heeft ruime ervaring in het werken voor de gemeentelijke overheid in verschillende functies.
De gemeente Meerssen is voor Wim niet geheel vreemd. Van 1991 tot mei 2004 was hij werkzaam als Projectleider/Planologisch-juridisch medewerker bij de gemeente en belast met diverse woningbouw- en andere projecten.
Van 2004 tot 2014 is Wim wethouder geweest van de gemeente Roermond. Zijn takenpakket lag op het vlak van het sociaal domein, cultuur, onderwijs en wijkontwikkeling.
  

In deze functie was hij onder meer voorzitter van de arbeidsmarktregio Midden- Limburg en DB-lid van de sociale werkvoorziening. In zijn wethouders periode zijn verschillende nieuwbouwprojecten onderwijs gerealiseerd en is het Wijkontwikkelingsproject Donderberg vastgesteld.
Momenteel is Wim Kemp raadslid van de gemeente Roermond, met de aandachtsgebieden Bestuur & Middelen en Ruimte.
Daarnaast vervult Wim diverse bestuursfuncties en adviesfuncties in maatschappelijke en culturele organisaties en het verenigingsleven in Roermond. Wim is bijzonder verheugd opnieuw werkzaam te mogen zijn voor de gemeente Meerssen, waar hij fijne herinneringen aan heeft.


Peter Hovens
Peter Hovens (61 jaar) is bestuurskundige en heeft jarenlange ervaring binnen het openbaar bestuur als ambtenaar, raadsgriffier, raadscommissielid, partijbestuurder (PvdA), consultant en wethouder. Die laatste functie heeft hij uitgeoefend in de gemeenten Schinnen (2011-2013) en Beek (2014-2015).
Bij de eerstgenoemde gemeente had Peter de portefeuille sociaal domein onder zijn hoede, bij de gemeente Beek betrof dit het fysieke domein.
Sinds 2004 werkt Peter als zelfstandig bestuurskundig adviseur; hij is gespecialiseerd in het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken met behulp van de Methode Samenlevingsbeleid. Tevens verzorgt hij trainingen over deze methodische aanpak. Een ander specialisme betreft beleidsontwikkeling in relatie tot demografische ontwikkelingen.
Ruim 40 jaar is Peter maatschappelijk actief geweest als vrijwilliger bij de meest uiteenlopende organisaties, zoals voetbalvereniging, wijkplatform en speeltuin; hij verzorgt op dit moment het secretariaat van een buurtvereniging.
Peter is geboren en opgegroeid in Geleen en woont nu met zijn partner Elly in Roermond; hij heeft vier kinderen, twee bonuskinderen en kleinkind Lieke. Met veel genoegen kijkt Peter uit naar de samenwerking met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en natuurlijk het college om de uitdagingen, waar de prachtige gemeente Meerssen voor staat, succesvol op te pakken.

Bjorn Molling Fractievoorzitter Lokaal DNA
Andreas Pohle Fractievoorzitter KIJK!!!
Agnes Jonkhout Fractievoorzitter CDA
Roger Thijssen Fractievoorzitter FOCUS

 

Link: https://www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen/actueel/college_van_b_en_w_van_de_gemeente_meerssen_4_februari_weer_voltallig/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.